Vyberte stránku

Konverzní optimalizace

Konverzní optimalizace neboli optimalizace konverzního poměru je jednou z nejdůležitějších strategií. A co více! Jednou z nejvýnosnějších.

 

Je pro vás online marketing pole neorané a vůbec nevíte, o čem to mluvím?

 

Cílem je zvýšit prodej vaší webové stránky a snížit náklady na získání nových zákazníků.

 

Základem provádění konverzní optimalizace je zvýšení prodejů na webových stránkách a snížení nákladů na získání zákazníků.

 

Nejprve je potřeba zákazníky na web přivést, v takový moment se jedná pouze o návštěvníky. Ve chvíli, kdy návštěvník zakoupí vaše zboží nebo službu, stává se z něho zákazník. A to je vaším cílem.

 

Někdy se to ale nedaří a vy si lámete hlavu, kde se jen mohla stát chyba. Zde přichází na řadu konverzní optimalizace. Je to šikovný nástroj, který sleduje, jak se zákazník na vašich stránkách chová.

 

Zajištění velké návštěvnosti rozhodně není tou nejlepší metodou ke zvýšení prodeje na webových stránkách

 

Průměrný konverzní poměr je okolo 2-3%. To znamená, že 2-3% návštěvníků stránek splní konverzi (nějaký nákup, registraci či jiný požadovaný cíl). A co zbytek návštěvníků? Celých 97- 98% návštěvníků neudělá žádnou konverzi. Tedy nenakoupí nebo dokonce vaši stránku rychle opustí.

 

Mnozí si myslí, že konverzní poměr je prostě hodnota, se kterou se nedá nic moc dělat. Za zvýšeným počtem návštěv mnozí čekají zvýšení prodejů. A ono to tak úplně není. Ale téměř vždy to znamená značné zvýšení nákladů do marketingu. Rok od roku společnosti navyšují své marketingové výdaje.

 

Můžete investovat do SEO optimalizace pro získání dalších návštěvníků nebo investovat váš čas do tvorby obsahu. Ale nic takového jako návštěvnost zdarma neexistuje.

 

Proč může cílení na získání nových návštěvníků poškodit váš business?

 

Mýtus: zvýšení návštěv = adekvátně vyšší prodej

 

při takovéto úvaze riskujete:

 

  • Nezískáte vždy nejlepší zákazníky skrze své marketingové kampaně.
  • Pravděpodobně získáte zákazníky, kteří nakoupí jednou nebo maximálně dvakrát.
  • Neinvestujete dostatečně pro získání profitabilních zákazníků, tedy hodně ztrácíte při prodejích a na čistém zisku.

Pokud se orientujete na  zlepšení konverzního poměru vašich webových stránek,  sledujete tyto dva faktory

  • Cílíte zejména na potenciální zákazníky.
  • Ujistíte se, že váš potenciální zákazník u vás nakoupí.

 

Jak konverzní optimalizace pomůže zvýšit prodeje na webových stránkách a snížit náklady na získání zákazníků?

 

Když provádíme konverzní optimalizaci, nezaměřujeme se na zvýšení počtu nových návštěvníků. Naopak pečujeme o návštěvníky stávající. Nezvyšujeme prodeje zvýšením počtu návštěvníků stránek. Zaměříme se na zlepšení nákupního chování aktuálních návštěvníků a cílových stránek kampaní (landing page) čímž docílíme toho, že větší počet aktuálních návštěvníků učiní objednávku. Tedy pokud máte konverzní poměr stránek 2%, jakýmkoli zvýšením nad tato 2% dojde ke zvýšení prodejů. A to bez navýšení návštěvnosti.

 

Výše zlepšení závisí na mnoha faktorech a liší se obor od oboru. Proto není možné dopředu stanovit procento zvýšení, kterého můžete dosáhnout. Ale jedna věc je jistá – uvidíte zlepšení konverzního poměru a tím i prodejů.

 

Z konverzní optimalizace můžete těžit ještě dlouho

 

Konverzní optimalizace je stálý proces. Marketingové prostředí se mění, vaše produkty se mohou měnit, zákazníci se mění a používané technologie se vyvíjí. Je tedy dobré konverzní optimalizaci provádět v nějaké alespoň základní míře průběžně. Ale i v případě, že se rozhodnete konverzní optimalizaci ukončit a dále neprovádět, můžete stále těžit z výsledků předchozích kroků.

 

Jak provádím konverzní optimalizaci?

 

Při začátku procesu zlepšení konverzního poměru vám položím mnoho otázek o vašem obchodu. Cílem je dokonale porozumět vašemu podnikání.

 

Dále provedu audit webových stránek za účelem získání přehledu o cílech a uživatelském chování příchozích návštěvníků zaznamenaných v Google Analytics. Poté najdu a opravím různé případné problémy ve sběru dat a integraci do Google Analytics.

Jakmile bude toto hotovo, provedu zmapování kompletní konverzní a prodejní cesty, abych vyhodnotil případné odchody v průběhu procesu nákupů. Vyhodnotím krok za krokem celý nákupní proces.

 

Po této identifikaci odchodů z nákupního procesu provedu analýzu důvodů, které k odchodům vedou.

Následně se zaměřím na vhodné řešení. Cílem bude tyto odchody minimalizovat a v co největší míře jim zcela zabránit. Tyto aktivity vedou přímo ke zlepšení konverzního poměru obchodu a prodejů.

 

Co budu potřebovat do začátku, abych vám poslal nabídku?

 

Pro přesnou analýzu dat, potřebuji přesné měření. Jakékoli závěry učiněné na nesprávných datech povedou k nepřesným výsledkům a mohou vést i k finanční ztrátě.

 

Potřebuji přístup do vašeho Google Analytics a do Google Tag Manageru. Tato data slouží pouze pro účel vytvoření cenové nabídky a nebudou poskytnutá žádné třetí straně. Připravte se také na vlnu otázek.

 

Co vás bude konverzní optimalizace stát?

 

Neexistuje fixní cena za tuto službu. Každá stránka je jiná a může mít jinak nastavené měření, cílovou skupinu a reflektovat jiné cíle majitele. Cena závisí na množství práce, kterou je třeba učinit. Proto je pro mě důležité porozumět vašim požadavkům před tím než stanovím jakoukoli cenovou nabídku.