Vyberte stránku

Ve své praxi, kdy spravuji účty Google Analytics různým společnostem jsem se setkal s řadou chyb. Prakticky 99% účtů, které reviduji, nejsou správně nastaveny. Rozhodl jsem se udělat tento seriál, kde se podíváme na zoubek těm největším chybám.

Struktura účtu je velmi důležitá a to i pro toho, kdo používá Google Analytics jen na jeden web a neplánuje rozšiřování portfólia webových stránek. 

U posledního klienta jsem se setkal s tím, že měl tři webové stránky. Pro každou z nich měl založený účet. Toto není zrovna ideální situace. Zkusím vysvětlit co je to ten účet v Google Analytics, co je to Služba a co Výběr dat.

Účet je hlavní kontejner do kterého můžete přidávat jednotlivé služby. Můžete si jej vytvořit a nebo vám může do něj někdo udělit přístup. Celkem můžete mít v Google Analytics 100 účtů. Pod jednotlivým účtem jsou služby. Každý účet může mít až 50 služeb. Abyste pochopili rozdělení, pojďme si to ukázat na příkladu.

Naše agentura se jmenuje B-effective.cz. Do našeho portfolia patří web agentury, pak tento blog WebPodLupou.cz a nějaké klientské weby. Ty nechme stranou. Tedy účet se jmenuje dle jména agentury. Název je libovolný a tedy klidně tam můžete mít XYZ, ale většinou se dává jméno mateřské společnosti. Jako služby pak jsou samostatně weby B-effective.cz a WebPodLupou.cz. Lépe to pochopíte na diagramu níže.

Tedy účet sám o sobě nemá žádný měřící kód. Je to vlastně taková složka, ve které jsou jednotlivé weby, které vám patří. Až konkrétní služby mají měřící kód, který vkládáte na své webové stránky a díky kterému probíhá měření. V diagramu můžete vidět kód Google Analytics. 

UA-41387910-1

Tento kód se skládá z úvodních písmen UA (Universal Analytics) a následně v tomto případě 8 číslic, které označují účet. Za druhou pomlčkou jsou jednotlivé číslice a z diagramu vidíte, že hlavní web má číslo 1 a tento blog má číslo 2. Není to víc než pořadové číslo služby v daném účtu.

Pokud jste si nechali dělat webovou stránku u nějakého developera, pravděpodobně vám tam dal Google Analytics pod svým developererským účtem a můžete tam mít něco jako UA-XXXXXXXX-23. Tedy jste 23 službou v jejich účtu. Prakticky to ničemu nevadí až na to, že nemáte vlastní účet Google Analytics s kterým můžete disponovat pro případ expanze vaší společnosti. Naštěstí v nedávné době Google umožnil přesunout službu mezi účty, tedy i toto lze řešit. Ještě nedávno to však byl problém, jelikož toto bylo možné pouze pokud jste měli vyšší verzi Google Analytics 360, která zrovna nepatří k nejlevnějším.

Nyní už víte co je to účet a co služby. Pojďme dále. Každou službu, můžete dělit na konkrétní výběry dat. To není nic jiného než pohled na konkrétní data, která si můžete filtrovat. Ve výchozím stavu tam máte vždy výběr s názvem “Všechny údaje o webu”. A jak tento název napovídá, jsou to všechny údaje, které Google Analytics o vaší webové stránce (o dané konkrétní službě pod kterou je) sesbíral. Ovšem, můžete si vytvořit další pohledy na data. Vlastní výběry dat. A to až 25 výběrů dat. Proč to ale dělat? K čemu to může být dobré?

Odpovědí jsou filtrace. Než se ale dostaneme k filtraci, řekněme si něco o Správě uživatelů. Jak účet, služba, tak i každý výběr dat má své nastavení uživatelů. A funguje to kaskádovitě. Tedy pokud někomu dáte právo na úrovni účtu, automaticky vidí a má přístup ke všem službám pod tímto účtem a ke všem výběrům dat. Pokud však použiji našeho příkladu výše a dám přístup někomu jen do služby www.webpodlupou.cz, tak ten neuvidí službu webu www.b-effective.cz ani další. Jen tu službu, kde jsem jej přidal jako uživatele a také všechny výběry dat této služby. A poslední úroveň je výběr dat. Když dám někomu právo vidět jen konkrétní výběr dat, nedostane se jinam než že uvidí data toho konkrétního výběru dat ke kterému dostal povolení. 

Tak a teď se dostáváme zpět k filtrování výběru dat. JAKÉKOLI FILTROVÁNÍ ve výběru dat je DESTRUKTIVNÍ!!! Toto si zapamatujte, je to moc důležité. Vytvořím například nový výběr dat, který pojmenuji KAMPAŇ ZIMA. V tomto výběru dám FILTRY a tam nastavím filtr, který řekne, že tento výběr dat bude obsahovat jen návštěvy z kampaně, kterou jsem si pojmenoval jednoduše ZIMA. To znamená, že NIC jiného než návštěvnost z této kampaně v tomto výběru dat nebude. Všechny ostatní data jsou ve výběru zničena a nebo obráceně, zapíšou se jen data, splňující podmínky filtru.

Pak mohu řekněme agentuře, která realizuje danou kampaň dát přístup jen do tohoto výběru dat a uvidí jací návštěvníci chodí z jejich kampaní. Ale nic jiného. Stejně tak můžete filtrovat jen některé části stránek. Budete mít například dodavatele, který by rád viděl jak je navštěvovaná stránka s jeho produktem a vy mu takto můžete zpřístupnit pouze statistiky stránek s jeho produktem. Máte-li třeba jazykové mutace webu, můžete si dát výběr s jazykovou mutací CZ, SK a třeba EN. Můžete tak i odděleně sledovat návštěvnosti jednotlivých jazykových mutací. Toto bych spíše dělal na úrovni služby, ale to je už jiná stránka věci. Chtěl jsem tím ukázat, že můžete mít více pohledů na data, která si filtrujete. 

Další velmi dobré pravidlo je, že pokud už tvoříte nějaká filtrovaná data, nechte si jeden výběr dat, který je nefiltrovaný. Prostě taková záloha, kde máte všechna data. Může se totiž stát, že pokud nastavíte filtr špatně v jednom jediném výběru dat co tam máte, budete sbírat jen část dat a nebude cesta zpět jak vidět všechna data. Tedy z výběru Všechny údaje o webu si udělejte výběr NEFILTROVANÁ ZÁLOHA nebo jen ZÁLOHA a vytvořte si další výběry, kde už si můžete filtrovat dle libosti. Odfiltrovat spam, odfiltrovat IP adresy a podobně.

Doufám, že nyní již chápete, že dobrá struktura je základ. A i když neplánujete mít nyní více webů, základní dobrá struktura vám umožní rozšíření účtu v budoucnu bez komplikovaných změn a nikdy neříkejte nikdy. 🙂