Vyberte stránku

Každý se asi dívá na základní informace z kampaní. K tomu poslouží dva zdroje. Tím prvním je většinou informace ze systému, kde jste realizovali svoji kampaň. Může to být Google Ads (dříve Google Adwords) nebo Facebook. Druhým zdrojem je měření webové stránky kam směřujete cílové publikum kampaně. Tedy například nejběžnější Google Analytics. Základními informacemi mám na mysli zobrazení reklamy, počet kliknutí – neboli kolik osob reklama přivedla na váš web a samozřejmě, jedná-li se o e-shop nejdůležitější metrikou bývá nákup. Z něj si markeťáci tvoří ROI nebo PNA kampaní. 

To ale nejsou jediné informace, které byste měli sledovat napříč svými marketingovými kanály. Ponechme prozatím stranou téma atribučního modelování kanálů a koukněme se na další metriky, které byste měli vyhodnotit u realizovaných kampaní.

CTR (Click-through rate)

Míra prokliku je poměr mezi celkovým zobrazením reklamy a počtem prokliků. Je vyjádřen v procentech a závisí především na schopnosti zaujmout uživatele. Výpočet CTR je 

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Není třeba si jej pamatovat, protože tuto hodnotu najdete snad ve všech běžných reklamních systémech. Můžete díky ní poznat, jestli reklamní sdělení, které předkládáte cílovému publiku, dané publikum zajímá či nikoliv. U každého marketingového kanálu je cílení rozdílné. Jiné má vyhledávací kampaň, jiné display reklama. Také například Instagram a Facebook budou mít na stejné sdělení jinou CTR. Ale brzy vypozorujete u každého kanálu které hodnoty jsou dobré a které naopak ne. 

Míra opuštění

Anglicky Bounce Rate. Na tuto metriku není třeba se nějak přísně vázat, ale pomůže vám doplnit obrázek efektivity návštěv webu z kampaně. Jedná se o hodnotu zobrazenou v Google Analytics a ukazuje vám jaké procento návštěvníků stránky dále neudělalo žádnou akci a stránku opustilo. Je-li vaším cílem prodej, vaše snaha směřuje k nákupu a tedy pokud někdo na cílovou stránku přijde a odejde bez jakékoli akce, není to zrovna ideální. U kampaní bývá Míra opuštění vyšší než je běžná hodnota Míry opuštění webu, přesto srovnáním této hodnoty mezi jednotlivými marketingovými kanály můžete určit, které publikum je více zaujato obsahem. Čím je číslo menší, tím lépe. Výjimkou jsou jednostránkové oznamovací weby, které ze své podstaty mají vysokou míru opuštění jako takovou, ale i s tím se dá pracovat. 

Míra opuštění Google Analytics

 

Průměrná výše nákupu

Toto asi není třeba zcela zdůrazňovat. Vychází to z prosté logiky, kdy je pro vás pravděpodobně zajímavější to publikum, které nakupuje za více peněz. Tedy kampaně, které mají shodně 10 nákupů za nějaké definované období, mohou tímto jednoduchým pohledem působit stejně. Ale průměrná výše nákupu 100 Kč a 2 000 Kč je samozřejmě rozdíl. Je pravda, že toto zjistíte i pouhým srovnáním celkové výše ceny nákupů, ale někdy je vhodnější porovnávat zkrátka průměrnou výši nákupu.

Asistované konverze

Některý marketingový kanál se může zdát na první pohled jako neefektivní co do počtu konverzí nebo ceny za proklik. Ale může být důležitý z pohledu šíření povědomí o vaší službě či produktech. Tedy bude mít velký brandový efekt. V Google Analytics se podívejte na Konverze / Vícekanálové cesty / Asistované konverze. V tomto menu si přepněte primární dimenzi na Zdroj / médium a už můžete vidět hodnotu asistovaných konverzí. Tedy jestli ten daný marketingový kanál asistoval při nákupech a jakou hodnotou se podílel. I když není některý kanál na první pohled ziskový, podívejte se i na asistované konverze, je možné že tady exceluje a vypnout jej by bylo hrubou chybou.

Asistované konverze Google Analytics

 

Marketingové kanály lze skutečně hodnotit řadou metrik. Jenže nesmíte zapomenout, že každý kanál může cílit na trochu jinou skupinu vašich zákazníků a je třeba se na něj dívat trochu odlišnou metrikou. Ovšem zjištěné informace vám pomohou velmi dobře vyhodnotit, která investice se vyplácí a která naopak nepřináší takový užitek jak jste si původně mysleli. A toto je v marketingu neustále se opakující proces. Jakmile si vyhodnotíte své kampaně, marketingové kanály obecně, naplánujete a rozjedete nové kampaně. Je jedno jestli jedete na kalendářní období nebo období definované prodeji. Pak se opět kolo uzavře, musíte vyhodnotit své aktivity, provést korekce a rozjet opět propagaci. Samozřejmě vždy musí markeťák zohlednit sezónnost prodeje, případně události které ovlivňují cílové publikum.

Měření kampaní je tedy velmi důležitým krokem v procesu marketingového plánování a tedy je důležité, aby správný markeťák znal způsoby měření a reportování výsledků svých aktivit. A v tomto se vám budu snažit pomáhat. Potřebujete-li pomoci s měřením svých aktivit, reportováním a zhodnocením výsledků, neváhejte se na mě obrátit.