Vyberte stránku

V Google Analytics se čas od času objeví nová položka menu s dovětkem BETA. Jsou to nové funkce, které vám přinesou další zajímavý pohled na vaše návštěvníky. Budu se těmito položkami zabývat a právě teď se zaměřím na Pravděpodobnost konverze.

Pravděpodobnost konverze

Do přehledu se dostanete tak, že se přihlásíte do svého Google Analytics účtu, přejdete k požadovanému výběru dat, otevřete přehledy a vyberete nabídku Publikum / Chování / Pravděpodobnost konverze.

Je možné, že tuto položku v nabídce nevidíte. Je nutné mít splněny podmínky.

– logicky musíte mít implementováno Ecommerce či Enhanced Ecommerce měření, tedy pokud nemáte e-shop a zapnuté ecommerce přehled Pravděpodobnost konverze nemusí být pro vás dostupný

– ve zvoleném výběru dat musíte mít alespoň 1000 ecommerce transakcí za měsíc

– pokud jste na tuto hranici dosáhli právě nyní, musíte dát Google Analytics 30 dnů čas na zpracování modelu

A malá poznámka, jako obvykle, výsledky mají 24 hodin zpoždění, tedy nevidíte výstupy v reálném čase.

Co vlastně položka Pravděpodobnost konverze ukazuje?

Dle nápovědy Google se dozvíme, že pomocí modelování dat jako je tomu u Chytrých seznamů a cílů, Google Analytics vytvoří dimenzi Procentuální pravděpodobnost konverze a metriku Průměrná pravděpodobnost konverze. Pomocí nich se pak určí pravděpodobnost konverze daného uživatele během následujících 30 dní. Hodnotí se transakce pro každého uživatele a výsledná pravděpodobnost konverze je vyjádřena v podobě průměrného skóre 1-100 pro všechny uživatele ve zvoleném období. Hodnota 1 představuje nejnižší pravděpodobnost, hodnota 100 představuje nejvyšší pravděpodobnost. 0 znamená, že pro vybrané období není vypočtena pravděpodobnost konverze.

Procentuální pravděpodobnosti konverze se vypočítávají pro jednotlivé uživatele.

Průměrná pravděpodobnost konverze se pak vypočítá za všechny uživatel podle určité dimenze a ve zvoleném období.

  • skóre za všechny uživatele, u nichž Kanál = organický, v období od 1. do 31. ledna,
  • skóre za všechny uživatele, u nichž Zdroj = google, v období od 1. do 31. ledna.

Dimenze Procentuální pravděpodobnost konverze spolu s hodnotami dimenzí je k dispozici v přehledu Pravděpodobnost konverze, v segmentech služby Analytics, segmentech publika pro remarketing a ve vlastních přehledech.

Metrika průměrné pravděpodobnosti konverze je k dispozici ve vlastních přehledech.

pravděpodobnost konverze

V horní části, vidíte histogram jednotlivých segmentů v procentech. Tedy skupiny dle pravděpodobnosti že konvertují (0-1, 2-5, 6-20 atd.). Ke každé skupině vidíte počet návštěv celkem, návštěv s transakcemi a bez nich. Vše ve vztahu ke zvolenému časovému období. V případě že budete segmentovat, snadno si tak uděláte přehled o konverzní efektivitě vybraného segmentu. 

V hlavní tabulce pak vidíte klasické metriky Akvizice, Chování a Konverze u uživatelů ve vztahu k dimenzím Výchozí seskupení kanálů, Zdroj a Médium.

Jak s daty naložit?

Tyto hodnoty pomohou hlavně pokud budete segmentovat. Můžete tak posoudit data v kontextu hodnot pravděpodobnosti konverze.

Vytvořte si například segment pro procentuální pravděpodobnost konverze větší jak 25 a pak můžete zkoumat jak si stojí uživatelé vykazující vysokou pravděpodobnost konverze oproti celkovému počtu uživatelů. Představují aktivnější uživatelé malý zlomek všech vašich návštěvníků, nebo díky reklamě a webu zaujmete vysoké procento uživatelů?

Najdete tak odpovědi na otázky typu

Díky kterým kanálům, klíčovým slovům a kampaním získáte velmi aktivní uživatele?

Které konverzní trasy jsou nejefektivnější a v jakém okamžiku trasy můžete uživateli nabídnout nejefektivnější reklamu?

Naopak při segmentu pod 25 získáte další důležité informace z druhé strany spektra. Jaké procento uživatelů vykazuje nižší pravděpodobnost konverze? Liší se nějak kampaně, které přivádějí uživatele s nízkou pravděpodobností konverze od kampaní generující hodnotné uživatele? Lze dle výsledku následně optimalizovat rozpočty kampaní. 

Využití pro remarketing

Nemalá síla je skryta i ve využití pravděpodobnosti konverze pro remarketingové seznamy. Co takhle přesvědčit uživatele pohybující se na hranici blížící se konverzi k dokončení nákupu? Tento segment publika bude daleko jednodušší přeměnit na konvertující zákazníky než ostatní. Taková kampaň může být tím správným posledním impulsem pro nákup.

Z uživatelů s vysokou pravděpodobností konverze je dobré vytvořit remarketingový seznam pro AdWords a aktivně s ní pracovat.

Čas ukáže jak Pravděpodobnost konverze pomůže markeťákům zefektivnit jejich marketingové aktivity, ale potenciál zde skutečně je.