Vyberte stránku

Online marketing je realizován silou. To znamená, že čím více investujeme do online marketingu, tím více získáváme návštěvníků našich stránek, tím více prodáváme zboží nebo nabízenou službu.

Výše investice je spojována s vyšší efektivitou. Takto to dělá většina firem a výsledkem je pouze neustálé zvyšování investic do marketingu a obrovský přetlak na online trhu.

Jenže vyšší investice vám vždy nezajistí vyšší prodej. V obecném pohledu tomu tak opravdu může být. V čem je tedy háček? Může nastat situace, kdy se zaměříte na vyšší investice, ale přivedete na své stránky zejména nekvalitní návštěvníky bez zájmu o vaše produkty či služby.

Rozhodně nefunguje přímá úměra, že čím navýšíte investice do marketingu, o to se vám zvedne prodej. Úspěšnost takových kampaní s vyššími investicemi spíše klesá.

Jak dělat marketing lépe?

Investujte jen do toho marketingu, který vám prokazatelně přináší výsledky. A to dlouhodobé výsledky a přivádí ideálně zákazníky, kteří nakoupí vícekrát. A více kliků v kampani nemusí automaticky znamenat ty správné výsledky.

Efektivní marketing

Provádíte stále dokola tento cyklus:

Měření přesných výsledků kampaní.

Optimalizování efektivnosti kampaní.

– Nasměřování investic tam, kde to funguje.

Předkomplexnímvyhodnocením si musíte zodpovědět následujícíotázky:

Kolik zájemců navštívilo mé webové stránky?

Kolik zájemců zaujal obsah?

Jaký obsah stránek je zaujal?

Odkud byli? Z jakého města? Mám tam pobočku, provozovnu nebo jiné zastoupení?

Jak probíhal nákupní proces? Kolik lidí opustilo košík bez nákupu?

Jaké zboží nebo služby zakoupili návštěvníci z kampaní?

Jsou to noví návštěvníci nebo vracející se?

Jaké jsou tržby od návštěvníků z kampaní?

S jakou marží se zboží prodalo? Jaký je tedy čistý zisk?

Jsou odečtená storna nerealizovaných objednávek přivedených z kampaně?

 

Otázky se mění v závislosti na typu obchodu a obchodního záměru. Odpovědi na podobné otázky však umožňují hlubší vhled do efektivity proběhlé kampaně. Nejen to. Ukazují nám prostor pro vylepšení stránek pro zvýšení konverzního poměru. Existuje i další pohled na kampaň a ten se odráží v takzvané LTV hodnotě (Life Time Value) zákazníka a měření brandingu značky. Ale to je už na samostatný článek. V každém případě tím chci jen říci, že pohled na výsledek kampaně optikou kolik stál jeden proklik, jaká byla tržba v období kampaně a nebo kolik zobrazení bylo provedeno v kampani, to jsou samostatně nedostatečné metriky pro vyhodnocení efektivity marketingového zdroje.

Pro získání co nejpřesnějších odpovědí na podobné otázky uvedené výše je třeba mít čím měřit webové stránky.

Google Analytics je základní službou. Přestože je Google Analytics nainstalován na většině dnešních komerčních webů, ne každý jej má správně nastaven a optimalizován. Špatné nastavení může přinést špatné výsledky ze kterých se dělají špatné závěry. Stejně tak je třeba pravidelně sledovat trendy jednotlivých oblastí informací důležitých pro vaše podnikání. Tedy je třeba ty správné hodnoty z Google Analytics vytáhnout někde, kde snadno zjistíte co se děje na první dobrou.

Tři základní kroky vedoucí ke správnému měření kampaní:

KROK 1 ověřit správnost nastavení měřící služby

– Sbírají se správně data?

– Neovlivní přesměrování na platební bránu návštěvy?

– Je měřící kód nastaven správně?

– Je na všech stránkách webu?

– Filtrují se správně data? Nedochází při filtraci ke zbytečné destrukci dat kvůli špatně nastavenému filtru?

Ověřte tyto potenciální problémy a další, které spadají do Google Analytics auditu. Musíte věřit tomu co měříte. Mnohdy je potřeba doplnit další události proběhlé na webové stránce, aby se daly kampaně lépe vyhodnocovat. Bude tedy třeba měření zpřesnit a doplnit.

Skutečně odečítáte stornované objednávky z Google Analytics?

Měříte třeba odeslání formuláře s dotazem na obchodní oddělení jako jeden z ukazatelů dopadu kampaně?

Máte-li na webu telefonní číslo, měříte u něj kolikrát jej někdo chtěl využít?

Měříte například počet stažení PDF katalogu na stránce?

Toto je jen malá ukázka toho co lze u kampaní monitorovat.

 

KROK 2  vizualizovat data

Díky kroku 1 máme data a víme, že jim můžeme věřit. A teď je třeba se v datech vyznat. Vidět v nich výsledky. Sloupce čísel jsou pro člověka těžko stravitelné a snadno se v nich lze ztratit. Je tedy vhodné vytvořit přehledný graf znázorňující trend jednotlivých metrik a umožňující jejich snadné vyhodnocení.

srovnání s obdobím před kampaněmi

zobrazení průběhu návštěvnosti/prodejů v období před, v průběhu kampaně a po kampani

zobrazení ve 3D grafech zobrazujících prodané zboží, tržby a hodnoty zboží

mapa republiky zobrazující přesná místa odkud pochází návštěvníci

Řadu z grafů dokáže Google Analytics zobrazit přímo. Ale je dobré si datové vizualizace srovnat vedle sebe, seskupit do celků dle konkrétních požadavků a případně přidat další hodnoty, které v Google Analytics už nenajdeme. Jaký dopad na objednávky má počasí, počet nevyzvednutých objednávek, jaký text na stránce byl nejčastěji čten, kam až zákazníci scrollují na stránce, co z filtrů používají a řada dalších informací, které se dají získat sloučením dat z monitoringu webu, různých nástrojů a třeba i z prodejního či skladového systému.

KROK 3 udělat závěry a vyhodnotit

Máme-li data vizualizována, je třeba vyhodnotit závěry.

Srovnáme relevantní data se stavem před kampaněmi. Dáme jednotlivá data do souvislostí. Tím nám vznikne přesnější obraz efektivity konkrétních kampaní. Pak lze dělat doporučení pro optimalizaci a následné investice do dalších kampaní.

Ne vždy je nutné se kampaněmi zabývat až takto dopodrobna, ale datově řízený marketing by měl umět využít získané výstupy co nejefektivněji, alespoň v rámci konkrétních cílů kampaní.

Chcete-li se zaměřit na kvalitní výsledky, webová analytika je základním kamenem. Přesné cílení kampaní vám v konečném důsledku ušetří obrovské peníze vynaložené jinak do necíleného marketingu.

Trh se neustále vyvíjí. Máme zde nové možnosti reklamy, sledujeme reakce zákazníků na reklamu i jejich chování na webu. Na vše je třeba dynamicky reagovat.